THÔNG BÁO CHIÊU SINH
KHÓA ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ KHAI HẢI QUAN – K108
( NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN)

1. Đối tượng chiêu sinh:
Cá nhân có nhu cầu đào tạo nghiệp vụ Khai Hải quan, nhân viên giao nhận XNK, đại lý thủ tục hải quan hoặc có nhu cầu bồi dưỡng kiến thức để dự thi chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan do Tổng cục Hải quan tổ chức.

2. Nội dung đào tạo: Theo quy định tại Thông tư 12/2015/TT–BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính, cụ thể như sau:
2.1. Pháp luật về Hải quan: Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành; Pháp luật về thuế đối với hàng hóa XK, NK; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.
2.2. Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương: Giao nhận vận tải; Nghiệp vụ ngoại thương; Thanh toán quốc tế.
2.3. Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan: Phân loại hàng hóa; Trị giá hải quan; Xuất xứ hàng hóa; Sở hữu trí tuệ; Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK; Thủ tục hải quan (bao gồm thông quan tự động VNACCS).

3. Thời lượng khoá học: 225 tiết

4. Giấy chứng nhận khóa học: Trường cấp chứng nhận cho học viên đạt yêu cầu các học phần của khóa đào tạo.
5. Giảng viên: Trường Cao đẳng Tài chính - Hải quan và Tổng cục Hải quan.
6. Học phí:  3.000.000 đ / khoá / học viên (Đối với sinh viên: 2.000.000 đ/khóa / học viên).

7. Khai giảng: Khóa 108/2017
- Lớp K106A học tối thứ 2.4.6 (từ 17h30’ đến 20h45’). Khai giảng lúc 17h30’ ngày 12/03/2018(thứ hai)
- Lớp K106B học tối thứ 3.5.7 (từ 17h30’ đến 20h45’). Khai giảng lúc 17h30’ ngày 13/03/2018(thứ ba)

8. Địa điểm học: Số 778 Nguyễn Kiệm – Phường 4 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM

9. Liên hệ ghi danh: 
Trung tâm bồi dưỡng, tư vấn Tài chính – Hải quan
Địa chỉ: Số 778 Nguyễn Kiệm – P.4 – Q.Phú Nhuận – TP.HCM. 
Điện thoại: (028) 38. 446. 875 -  (028) 38.450.796.       
Email: tttchq@yahoo.com Website: http://cofc.tchq.edu.vn